Halštatské sídliště platěnické kultury na Lesní ulici v Náměšti na Hané (2024)

ENSKPřihlásit sePřihlásit se (EduID)

> Theses m2nuu4 > thesis

Zpět na vyhledávání

Petr DONTH

Bakalářská práce

Halštatské sídliště platěnické kultury na Lesní ulici v Náměšti na Hané

Hallstatt Settlement of Platěnice-culture in Náměšť na Hané, Lesní street
Anotace:

Bakalářská práce "Halštatské sídliště platěnické kultury na Lesní ulici v Náměšti na Hané" bude zaměřena na nálezový soubor halštatských sídlištních jam platěnické kultury KLPP v Náměšti na Haně, ulice Lesní, trať "Pod Křébem", na parcele katastru nemovitostí 539/15. Tato lokalita byla zkoumána Miroslavem Šmídem v roce 2009 jako záchranný archeologický výzkum před začátkem stavby rodinného domu. Cílem …více

Abstract:

The bachelor thesis "Halštatské sídliště platěnické kultury na Lesní ulici v Náměšti na Hané" will be focused on collection of findings from settlement pits of the Platěnice-culture in Náměšť na Hané, Lesní street, locality "Pod Křébem", parcel No. 539/15. This field was excavated by Miroslav Šmíd in 2009 as a rescue archaeological excavation ahead of beginning of the family house building. The goal …více

Klíčová slova

platěnická kultura halštat kultura lužických popelnicových polí Náměšť na Hané sídliště keramika

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce:21. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Martin Golec, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Citace dle ISO 690:

 • LaTeX
 • HTML
 • text
 • BibTeX
 • Wikipedie

DONTH, Petr. \textit{Halštatské sídliště platěnické kultury na Lesní ulici v Náměšti na Hané}. Online. Bakalářská práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. 2018. Dostupné z: https://theses.cz/id/m2nuu4/.

DONTH, Petr. <i>Halštatské sídliště platěnické kultury na Lesní ulici v Náměšti na Hané</i>. Online. Bakalářská práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. 2018. Dostupné z: https://theses.cz/id/m2nuu4/.

DONTH, Petr. Halštatské sídliště platěnické kultury na Lesní ulici v Náměšti na Hané. Online. Bakalářská práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. 2018. Dostupné z: https://theses.cz/id/m2nuu4/.

@misc{DONTH2018thesis,
AUTHOR = "DONTH, Petr",
TITLE = "Halštatské sídliště platěnické kultury na Lesní ulici v Náměšti na Hané [online]",
YEAR = "2018 [cit. 2024-06-11]",
TYPE = "Bakalářská práce",
SCHOOL = "Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakultaOlomouc",
NOTE = "SUPERVISOR: Mgr. Martin Golec, Ph.D.",
URL = "https://theses.cz/id/m2nuu4/",
}

@misc{DONTH2018thesis,
AUTHOR = {DONTH, Petr},
TITLE = {Halštatské sídliště platěnické kultury na Lesní ulici v Náměšti na Hané},
YEAR = {2018},
TYPE = {Bakalářská práce},
INSTITUTION = {Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta},
LOCATION = {Olomouc},
SUPERVISOR = {Mgr. Martin Golec, Ph.D.},
URL = {https://theses.cz/id/m2nuu4/},
URL_DATE = {2024-06-11},
}

{{Citace kvalifikační práce| příjmení = DONTH| jméno = Petr| instituce = Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta| titul = Halštatské sídliště platěnické kultury na Lesní ulici v Náměšti na Hané| url = https://theses.cz/id/m2nuu4/| typ práce = Bakalářská práce| vedoucí = Mgr. Martin Golec, Ph.D.| rok = 2018| počet stran =| strany =| citace = 2024-06-11| poznámka =| jazyk = }}
Jak správně citovat práci

DONTH, Petr. Halštatské sídliště platěnické kultury na Lesní ulici v Náměšti na Hané. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce

Zveřejněno v Theses:

 • světu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Archeologie / Archeologie

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

 • Nálezy ze sídliště kultury lužických popelnicových polí z Kobeřic, okr. Opava
  Martina Lesáková
 • Lužická kultura v českém Slezsku
  Jiří Juchelka
 • Proměny sociální a sídelní struktury obyvatelstva východočeské skupiny kultury lužických popelnicových polí
  Miroslav Novák
 • Pohřebiště kultury lužických popelnicových polí v Kostelci na Hané
  Kateřina Vozná
 • Antropologická analýza žárového pohřebiště kultury lužických popelnicových polí z Kravař
  Alena Dofková
 • Pohřbívání pod mohylami v kultuře lužických popelnicových polí
  Zuzana Flachová
 • Pohřebiště kultury lužických popelnicových polí v Brumově-Bylnici (kat. ú. Sidonie) - "Krajníkách", okr. Zlín
  Markéta VÁŇOVÁ
 • Osídlení kultury lužických popelnicových polí v Jaroměři
  Miroslav Novák

Všechny práce

Název

Vložil

Vloženo

Práva

Složky

Soubory

thesis Petr_Donth_Haltatsk_sdlit_platnick_kultury_na_Lesn_ulici_.pdf

MARKLOVÁ, E.

22. 8. 2018

 • Co je jinak přidání souboru

  Halštatské sídliště platěnické kultury na Lesní ulici v Náměšti na Hané (2)

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

 • Co je jinak další operace se soubory

  Halštatské sídliště platěnické kultury na Lesní ulici v Náměšti na Hané (3)

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

 • Co je jinak pohled pro experty

  Halštatské sídliště platěnické kultury na Lesní ulici v Náměšti na Hané (4)

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

 • Co je nové vyhledávání souborů

  Halštatské sídliště platěnické kultury na Lesní ulici v Náměšti na Hané (5)

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Halštatské sídliště platěnické kultury na Lesní ulici v Náměšti na Hané (6)

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.

 • Co se chystá

  Halštatské sídliště platěnické kultury na Lesní ulici v Náměšti na Hané (7)

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.



Halštatské sídliště platěnické kultury na Lesní ulici v Náměšti na Hané (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated:

Views: 5928

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.